Kinderlogopedie

  • Deskundig
  • Betrokken
  • Toegankelijk
De praktijk is in mei gesloten

Werkwijze

Na een intake- en vraaggesprek betreffende de klacht, vindt er meestal een logopedisch onderzoek plaats. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er, in overleg met u, bepaald of logopedische begeleiding nodig is en zo ja, hoe vaak. Gemiddeld wordt er één keer per week behandeld op (bij voorkeur) een vaste tijd.  De behandeling duurt 30 minuten.

Bij de behandeling van (jonge) kinderen staat “spelenderwijs” leren centraal. Immers een kind leert sneller iets waar het plezier aan beleeft. U als ouder bent altijd welkom bij de behandeling van uw kind. Het komt ten goede aan de behandeling als u thuis de behandelde aspecten nog eens op dezelfde wijze herhaalt.

Oudere kinderen willen vaak al alleen komen.  Dit is mogelijk maar wij stellen het op prijs als u regelmatig contact met ons houdt. Telefonisch of door af en toe een behandeling bij te wonen.

Er is een uitstekende samenwerking met de scholen in de wijken rondom de praktijk. Indien gewenst is er overleg en worden leerkrachten geadviseerd hoe ze in de klas kunnen ondersteunen.

Vergoeding en verwijzing

Logopedie wordt voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering. Er is geen aanvullend pakket nodig. Dit geldt ook voor volwassenen behoudens het eigen risico.

Er is voor logopedie niet altijd meer een verwijzing nodig van uw huisarts.  Dit is afhankelijk van uw verzekering . Hier kunnen wij u tijdens de intake over informeren.