Kinderlogopedie

  • Deskundig
  • Betrokken
  • Toegankelijk
De praktijk is in mei gesloten

Over ons

Wij hechten waarde aan persoonlijk contact, oprechte betrokkenheid en veel aandacht voor ouderbegeleiding omdat er thuis zoveel meer kan gebeuren dan alleen bij ons in de praktijk.

De logopedistes in de praktijk zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici

Veronique is lid van de NVLF (beroepsvereniging), de begeleider van kwaliteitskring Nijmegen west waarin intercollegiaal overleg, intervisie en bijv ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten plaatsvindt.

daarnaast volgen wij geregeld post-HBO curussen om up-to-date te blijven mbt de nieuwste behandelmethodes

Veronique Vogels 

Communicatie is een basisbehoefte. Wie goed kan communiceren kan zijn wensen en gevoelens uiten en is een gelukkiger mens. Leren communiceren kan soms met vallen en opstaan verlopen. Ik vind het fijn daarbij te kunnen helpen.

Ik ben in 1993 afgestudeerd aan de HU in Utrecht. Ik oefen het vak, na meer dan 25 jaar, nog steeds met veel plezier uit. De studie orthopedagogiek, die ik in 2002 afrondde, gaf me meer handvatten in het begeleiden van, omgaan met en kijken naar kinderen. Ik vind naast het inhoudelijk logopedische deel ook de emotionele ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Ik streef ernaar dat kinderen niet alleen beter leren praten maar ook groeien in durf en zelfvertrouwen. Ik heb, voordat ik deze praktijk startte in 2005, in een maatschap van logopedisten gewerkt in Oss. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan in alle vakgebieden. De laaste jaren behandel ik voornamelijk kinderen omdat in deze wijken in de waalsprong zoveel jonge gezinnen wonen.

Specialisaties :

  • Kinderen die niet of nauwelijks spreken (Hanen gecertificeerd)
  • Uitspraakproblemen bij kinderen (fonologische problemen)
  • Logopedie bij kinderen met autisme
  • Taalproblemen bij kinderen

Zoekt u een ervaren logopedist?

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact op