Kinderlogopedie

 • Deskundig
 • Betrokken
 • Toegankelijk
De praktijk is in mei gesloten

Waarom logopedie ?

Een logopedist kan helpen als iemand niet zó kan communiceren met zijn omgeving als hij/zij eigenlijk zou willen.

Soms ben je als ouder bezorgd. Het kan ook voorkomen dat een arts, leerkracht of leidster adviseert om de taal of spraak te laten beoordelen.

Als er een probleem is dat met logopedie behandeld kan worden, kunt u met ons contact opnemen bijv:

 • Je kind spreekt nog veel letters verkeerd uit en is daardoor niet goed verstaanbaar
 • Je kind heeft problemen met communiceren door een contactstoornis (ASS autisme spectrum stoornis)
 • De mondspieren zijn slap en er is spake van slissen of mondademen
 • Je kind heeft een kleine woordenschat, kan moeilijk zinnen maken  of vertelt van de hak op de tak
 • Je kind gebruikt zijn/haar stem verkeerd en het heeft vaak een hese of schorre stem
 • Niet vloeiend spreken; stotteren of broddelen
 • Een screening van het gehoor
 • Problemen met het verwerken van de boodschap, je kind hoort je wel maar reageert niet meteen of snapt niet goed wat je zegt
 • Schisis

 

Informatiefilm over logopedie

Langskomen voor een vrijblijvend advies?

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact op