Kinderlogopedie

  • Deskundig
  • Betrokken
  • Toegankelijk
De praktijk is in mei gesloten

Autisme

Binnen de praktijk kun je terecht als je weet dat je kind ASS (autisme spectrum stoornis) heeft, maar ook als je een vermoeden hebt of vragen over met name de communicatie. Soms zijn de symptomen licht, en spreek je meer over ASS kenmerken. Binnen het hele spectrum geven we graag advies en begeleiding.

We zagen binnen de praktijk al in verhouding meer kinderen met ASS vanwege het feit dat Veronique ook orthopedagoog is en haar interessegebied ligt bij kinderen met gedragsproblemen in combinatie met problemen in de communicatie.

Veronique is zich meer gaan specialiseren en de praktijk heeft samenwerkingspartners die betrokken kunnen worden. Onze expertise ligt op het gebied van de communicatie en taalontwikkeling bij kinderen met ASS. Als de vraag op een ander vlak ligt; bijvoorbeeld hoe als ouders om te gaan met het gedrag, dan zijn de lijntjes kort. Dat werkt heel prettig.

Wij coachen ouders thuis en op de praktijk en helpen met de communicatie en interactie met hun kind. Dit kan bij kinderenĀ (tot ongeveer 5 jaar) o.a. via de Hanen methode “Meer dan Woorden”. Deze methode zorgt bijĀ deze jonge kinderen met autisme voor verbetering van sociale communicatie, imitatie en spel..